Kiedy otrzymam wypłatę stypendium?

Stypendium szkolne wypłaca się w terminach miesięcznych pod warunkiem przedstawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne.
Dopuszcza się możliwość wypłaty stypendium jednorazowo w terminie:

  • do 31 grudnia (za okres wrzesień – grudzień) pod warunkiem przedstawienia dokumentów potwierdzających wydatki na cele edukacyjne w terminie do 10 grudnia;
  • do 30 czerwca (za okres styczeń – czerwiec) pod warunkiem przedstawienia dokumentów potwierdzających wydatki na cele edukacyjne w terminie do 10 czerwca.