Kiedy musze złożyć wniosek o stypendium?

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w terminie od 1 lipca do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów – do dnia 15 października. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie określonego wyżej terminu.