Logo Poznańska Rodzina Duża

Poznańska Rodzina Duża to program obejmujący system ulg, zwolnień i zniżek dla rodzin wielodzietnych – mieszkańców Miasta Poznania. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z szerokiego katalogu ofert instytucji publicznych i prywatnych. Takich jak: zdrowie, kultura, handel, usługi i rekreacja.

Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci:

  • w wieku do ukończenia 18 roku życia,
  • w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
  • zamieszkujących na terenie Miasta Poznania

Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki.

Od 1 stycznia 2018 r. identyfikatorem programu Poznańska Rodzina Duża jest ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.

Wnioskować o uprawnienia można:

  1. Osobiście w PCŚ – Centrum Inicjatyw Rodzinnych (ul. Ratajczaka 44) lub Poznańskim Centrum Świadczeń (ul. Wszystkich Świętych 1 lub ul. Małachowskiego 10).
  2. Za pośrednictwem platformy elektronicznej e-PUAP;
  3. Za pośrednictwem systemu EMPATIA;
  4. Za pośrednictwem operatora pocztowego. Pobierz druki.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej.