Połączenie Poznańskiej Karty Rodziny Dużej z Ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny

Szanowni Państwo, od dnia 1 stycznia 2018 roku zniżki oraz ulgi, z których Państwo korzystali na podstawie dwóch odrębnych kart (Poznańskiej Karty Rodziny Dużej oraz Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny) będą dostępne po okazaniu tylko Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Partnerzy, którzy zadeklarowali udzielanie ulg na podstawie dotychczas funkcjonującej Poznańskiej Karty Rodziny Dużej będą to mogli robić … Czytaj więcej

Karty dla Rodzin 3+ w Centrum Inicjatyw Rodzinnych

Szanowni Klienci, w PCŚ – Centrum Inicjatyw Rodzinnych, macie Państwo możliwość złożyć wnioski o Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny oraz Wielkopolską Kartę Rodziny, a także odebrać zamówione karty. Informacje dotyczące odbioru otrzymacie Państwo za pośrednictwem sms-a. W trakcie wizyty w PCŚ – Centrum Inicjatyw Rodzinnych będziecie mieli Państwo możliwość zapoznania z bogatą ofertą wydarzeń rodzinnych organizowanych … Czytaj więcej

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny skierowana jest do rodzin  zamieszkałych na terenie miasta Poznania, mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wiekudo ukończenia 18 roku życia (w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 25 roku życia lub bez ograniczeń wiekowych w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,), niezależnie od sytuacji materialnej. więcej

Wielkopolska Karta Rodziny

Wielkopolska Karta Rodziny skierowana jest do rodzin zamieszkałych na terenie Miasta Poznania, prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci do ukończenia 18 roku życia (w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 25 roku życia lub w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności bez ograniczeń wiekowych), niezależnie od sytuacji … Czytaj więcej