Na jaki okres przyznawana jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18. roku życia. Karta wydawana jest także dziecku, które osiągnęło pełnoletność, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej, odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym planowane jest ukończenie nauki w danej placówce ,nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia. Rok akademicki, zgodnie z … Czytaj więcej

Dokumenty do pobrania

Formularze wniosków i druków udostępnione zostały na Biuletynie Informacji Publicznej Poznańskiego Centrum Świadczeń  

Katalog ulg i zwolnień

Aktualny wykaz zniżek oraz partnerów oferowanych przez Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny dostępny jest na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Szanowni Państwo, Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest również identyfikatorem poznańskiego Programu Poznańska Rodzina Duża

Informacje dodatkowe

Karta przyznawana jest bezpłatnie; Duplikat Karty jest wydawany na wniosek członka rodziny wielodzietnej i podlega opłacie w wysokości 10,00 zł. Domówienie dodatkowej, tradycyjnej formy Karty na wniosek Klienta w przypadku gdy posiada on wyłącznie Kartę elektroniczną podlega opłacie w wysokości 10,00zł.   Poznańskie Centrum Świadczeń ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań PKO BP S.A.  55 1020 … Czytaj więcej

Wymagane dokumenty

Podczas składania wniosku należy okazać: w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz  że nie jest lub nie był  pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci; w przypadku dzieci w wieku … Czytaj więcej

Kto może złożyć wniosek? Jak to zrobić? Gdzie odebrać Karty?

Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek pełnoletniego członka rodziny wielodzietnej. Wniosek złożyć można na trzy sposoby: 1. Osobiście w jednej z trzech lokalizacji Poznańskiego Centrum Świadczeń: ul. Wszystkich Świętych 1 (wejście od ul. Za Bramką) ul. Małachowskiego 10 (biurowiec Podwale) Centrum Inicjatyw Rodzinnych, ul. Ratajczaka 44 (budynek Arkadii na Pl. Wolności) … Czytaj więcej

Dla kogo ten projekt?

Masz pytanie? Potrzebujesz informacji? Zadzwoń do POZnan*Kontakt Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny – rządowy program wspierania rodzin posiadających co najmniej troje dzieci.   Czym jest Karta Dużej Rodziny? Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień, które rodzinom 3+ oferują zarówno instytucje publiczne, jak i w firmy prywatne. Posiadacze KDR mogą korzystać na preferencyjnych warunkach … Czytaj więcej