Karta Dużej Rodziny z XXI wieku!

CIR 20180208 KartaDuzejRodziny

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Rodzin 3+ Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej postanowiło stworzyć Elektroniczną Kartę Dużej Rodziny.

Od 1 stycznia 2018 r. posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą z niej korzystać również w wersji elektronicznej.

Składając wniosek o Kartę Dużej Rodziny w Poznańskim Centrum Świadczeń (ul. Wszystkich Świętych 1 lub ul. Małachowskiego 10) lub w PCŚ – Centrum Inicjatyw Rodzinnych (ul. Ratajczaka 44) warto przemyśleć czy oprócz karty w formie tradycyjnej (plastikowa karta) mają Państwo ochotę korzystać z formy elektronicznej tej karty. Aby otrzymać Elektroniczną Kartę należy podczas składania wniosku zaznaczyć odpowiedni punkt, a następnie pobrać aplikację na swój telefon.

Przypominamy, iż warto zrobić to od razu ze względu na to by nie ponosić kosztów wyrobienia Karty Elektronicznej w późniejszym czasie. Jeśli chodzi o osoby, które o KDR w formie tradycyjnej ubiegały się w roku minionym (2017) i teraz chciałyby downioskować o możliwość korzystania z aplikacji Karty Dużej Rodziny nie będą one ponosiły opłaty za wyrobienie Elektronicznej Karty. Natomiast w przypadku gdy wniosek o KDR został złożony w roku bieżącym (2018), a Państwo nie zdeklarowali chęci korzystania z wersji Elektronicznej Karty wówczas podczas downioskowania o taką formę karty zostanie pobrana opłata 9,21 zł za każdą z Kart Elektronicznych.

Aplikacja na smartfony, będzie posiadała kilka funkcji:

  • rodzic będzie mógł posiadać na swoim smartfonie Karty swoich dzieci oraz małżonka;
  • aplikacja umożliwi wyszukiwanie partnerów KDR wg kategorii, lokalizacji czy frazy;
  • funkcja geolokalizacji pozwoli na wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek w okolicy przebywania użytkownika aplikacji;
  • użytkownik aplikacji będzie mógł dodawać partnerów KDR do listy „ulubionych” (funkcjonalność zostanie dodana w II kwartale 2018 r.);
  • aplikacja pozwoli także na przekazywanie informacji członkom rodzin wielodzietnych zarówno o aktualnych zniżkach i nowych partnerach, jak i konieczności złożenia wniosku przed terminem ważności Karty, np. w przypadku dzieci przed 18 r.ż. (funkcjonalność zostanie dodana w II kwartale 2018 r.)

Więcej informacji na: stronie MRPiPS