Karty dla Rodzin 3+

Ikona pobierania PDF Pobierz ulotkę informacyjną dotyczącą Karty dla Rodzin 3+

Priorytetem polityki rodzinnej na szczeblu państwowym oraz samorządowym jest podejmowanie działań zmierzających do wzmocnienia roli rodziny.

Z myślą o rodzinach, które posiadają co najmniej troje dzieci powstały programy wspierające rodziny wielodzietne.

W Poznaniu rodziny wielodzietne mają możliwość uzyskania uprawnień do:

  • Karty Rodziny Dużej wynikającej z lokalnego Programu „Poznań PRO Rodzina – promocja, rozwój i ochrona rodzin wielodzietnych w Poznaniu” określonego w Uchwale Rady Miasta Poznania.
  • Wielkopolskiej Karty Rodziny wynikającej z Programu „Wielkopolskiej Karty Rodziny” określonego w Uchwale Zarządu Województwa Wielkopolskiego.
  • Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014 r.

Poznań PRO Rodzina – Karta Rodziny Dużej

Karta Rodziny Dużej skierowana jest do rodzin zameldowanych oraz zamieszkałych na terenie Miasta Poznania, prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci do ukończenia 18 roku życia (w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 24 roku życia lub 26 roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, lub któremu wydłużono czas edukacji), niezależnie od sytuacji materialnej.

więcej

Wielkopolska Karta Rodziny

Wielkopolska Karta Rodziny skierowana jest do rodzin zamieszkałych na terenie Miasta Poznania, prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci do ukończenia 18 roku życia (w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 25 roku życia lub w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności bez ograniczeń wiekowych), niezależnie od sytuacji materialnej.

więcej

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny skierowana jest do rodzin  zamieszkałych na terenie miasta Poznania, mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wiekudo ukończenia 18 roku życia (w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 25 roku życia lub bez ograniczeń wiekowych w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,), niezależnie od sytuacji materialnej.

więcej