Jestem osobą samotną. Zajmuję mieszkanie o powierzchni użytkowej 38 m2. Czy mogę otrzymać dodatek mieszkaniowy?

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy:

  • posiadać tytuł prawny do lokalu,
  • spełniać kryterium metrażowe,
  • spełniać kryterium dochodowe.

Kryterium metrażowe Pani spełnia, gdyż jako jednoosobowe gospodarstwo domowe zajmuje Pani powierzchnię użytkową 38 m2. Normatywna powierzchnia użytkowa dla 1 osoby wynosi 35 m2, którą można przekroczyć o 30 % tj. do 45,50 m2.