Jednorazowe wsparcie rzeczowe
„WYPRAWKA DLA GZUBKA”

Uchwałą Nr XV/245/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 r. ustanowione zostało jednorazowe wsparcie rzeczowe „Wyprawka dla gzubka”.

Szczegółowe informacje na temat „Wyprawki dla gzubka” znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowych informacji udziela wydział koordynujący realizację zadania „Wyprawka dla gzubka”.

Pobierz wniosek o jednorazowe wsparcie rzeczowe „Wyprawka dla gzubka”.