Jakie zniżki przysługują posiadaczom Wielkopolskiej Karty Rodziny?

Wielkopolska Karta Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek jest dostępna na stronie internetowej: www.rops.poznan.pl