Jakie zniżki przysługują posiadaczom Karty Rodziny Dużej?

Karta Rodziny Dużej uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez podmioty publiczne, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek jest dostępna na stronie internetowej www.poznan.pl.