Jakie zniżki przysługują posiadaczom Karty Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek jest dostępna na stronie internetowej: www.rodzina.gov.pl