Jakie wymagane są dokumenty celem ubiegania się o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego ?

Do wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego należy przedłożyć umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.