Jakie są wymagane dokumenty, aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?

W celu otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego należy złożyć wniosek wraz z oświadczeniem dotyczącym formy wypłaty świadczenia.