Jakie są wymagane dokumenty, aby otrzymać zasiłek dla opiekuna?

Do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna należy dołączyć:

  • dokument potwierdzający niepełnosprawność tj.:
  • orzeczenie o niepełnosprawności;
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej;
  • oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń.