Jakie należy spełnić kryteria, aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny?

Aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny należy mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego oraz złożyć wniosek o zryczałtowany dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy, ponadto zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.