Jakie dokumenty należy przedstawić w przypadku uzyskania dochodu?

  • dokument potwierdzający uzyskanie dochodu, np. umowa o pracę, zaświadczenie od pracodawcy;
  • dokument określający wysokość uzyskanego dochodu netto z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został uzyskany;
  • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.