Jakie dokumenty należy przedstawić w przypadku utraty dochodu?

OKRES ZASIŁKOWY 2014/2015

•    dokument potwierdzający utratę dochodu, np. świadectwo pracy, umowy zlecenia, zaświadczenie od pracodawcy lub inny dokument ;
•    dokument potwierdzający wysokość utraconego dochodu, np. zaświadczenie z zakładu pracy o zarobkach netto za 2013 lub PIT 11 za 2013 rok ;
•    przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny

OKRES ZASIŁKOWY 2015/2016

•    dokument potwierdzający utratę dochodu, np. świadectwo pracy, umowy zlecenia, zaświadczenie od pracodawcy lub inny dokument ;
•    dokument potwierdzający wysokość utraconego dochodu, np. zaświadczenie z zakładu pracy o zarobkach netto za 2014 lub PIT 11 za 2014 rok ;
•    przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny