Jakie dokumenty należy przedłożyć ubiegając się o przyznanie zasiłku szkolnego?

W celu otrzymania zasiłku szkolnego należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego dokument potwierdzający zaistnienie okoliczności uzasadniających przyznanie zasiłku np. akt zgonu, zaświadczenie ze straży pożarnej potwierdzające pożar w mieszkaniu.