Jakie dochody uprawniają do jednorazowej zapomogi?

Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 1922,00 zł.