Jaką formę pomocy dla gospodarstw domowych stanowi zryczałtowany dodatek energetyczny?

Zryczałtowany dodatek energetyczny stanowi częściową rekompensatę kosztów opłat ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną.