Jak wypełnić wniosek dla nowego członka rodziny wielodzietnej/gdy następuje zmiana danych osobowych/gdy zagubię karty?

We wniosku, w części Dane członka rodziny wielodzietnej, należy wskazać tylko nowego członka rodziny lub członka rodziny, który utracił Kartę.