Informacje dodatkowe

Opłaty

Rozpatrzenie wniosku i wydanie oświadczenia nie podlega opłatom.

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego w zakresie dotyczącym obniżki czynszu w lokalach komunalnych;
  • uchwała  NR LXIX/1274/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2019-2023 z późniejszymi zmianami.