Informacje dodatkowe

Opłaty

Wpis do rejestru Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków nie podlega żadnym opłatom.

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
  • ustawa z dnia 28 października 2020 o zmianie ustawy wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.