Informacje dodatkowe

Opłaty

Rozpatrzenie wniosku i wydanie zaświadczenia nie podlega żadnym opłatom.

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska;
  • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.