Ile wynosi zasiłek rodzinny?

W okresie od 01-11-2015 r. do 31-10-2016 r.

•    89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
•    118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 lat,
•    129,00 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 lat.