Ile wynosi wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka?

Wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wynosi 1000,00 zł na dziecko.