Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne?

  • w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1200,00 zł;
  • w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1300,00 zł.

Od dnia 1 stycznia 2017 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego będzie podlegać corocznej waloryzacji uzależnionej od procentowego wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę.