Ile czasu ma gmina na rozpatrzenie wniosku o przyznanie Karty Rodziny Dużej?

Karta jest wydawana w terminie do 60 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli wystąpią braki formalne we wniosku należy je uzupełnić w dniu odbioru Kart. W przypadku nieuzupełnienia braków Karta nie zostanie wydana.