Harmonogram wypłat we wrześniu 2021

Harmonogram wypłat świadczeń ZAPLANOWANYCH na Wrzesień 2021:

Terminy wypłat są orientacyjne – MOGĄ ULEC ZMIANIE z różnych przyczyn technicznych niezależnych od Poznańskiego Centrum Świadczeń:

 • 02.09 – spłaty Świadczenia Rodzinne, Świadczenia Wychowawcze, Fundusz Alimentacyjny, Pomoc Materialna – łącznie do 31.08.2021
 • 06.09 – przekazy pocztowe Świadczenia Rodzinne, Świadczenia Wychowawcze, Fundusz Alimentacyjny
 • 07.09 – A-C przelewy i karta Świadczenia Rodzinne, Świadczenia Wychowawcze
 • 08.09 – D-G przelewy i karta Świadczenia Rodzinne, Świadczenia Wychowawcze
 • 09.09 – przelewy i karta Dodatki Mieszkaniowe, Dodatki Energetyczne, Świadczenie Żłobkowe
 • 13.09 – CZEKI Świadczenia Rodzinne, Świadczenia Wychowawcze, Fundusz Alimentacyjny

spłaty Świadczenia Rodzinne, Świadczenia Wychowawcze, Fundusz Alimentacyjny, Pomoc Materialna – łącznie do 31.08.2021

 • 13.09 – H-J przelewy i karta Świadczenia Rodzinne, Świadczenia Wychowawcze
 • 14.09 – K przelewy i karta Świadczenia Rodzinne, Świadczenia Wychowawcze

przelewy i karta Fundusz Alimentacyjny

 • 15.09 – L-N przelewy i karta Świadczenia Rodzinne, Świadczenia Wychowawcze
 • 16.09 – O-R przelewy i karta Świadczenia Rodzinne, Świadczenia Wychowawcze
 • 21.09 – S przelewy i karta Świadczenia Rodzinne, Świadczenia Wychowawcze
 • 22.09 – Ś-Ź przelewy i karta Świadczenia Rodzinne, Świadczenia Wychowawcze
 • 24.09 – spłaty Świadczenia Rodzinne, Świadczenia Wychowawcze, Fundusz Alimentacyjny, Pomoc Materialna – łącznie do 30.09.2021
 • 28.09 – spłaty Dodatki Mieszkaniowe, Dodatki Energetyczne – łącznie do 30.09.2021