Harmonogram wypłat w sierpniu 2021

Harmonogram wypłat świadczeń ZAPLANOWANYCH na Sierpień 2021:

Terminy wypłat są orientacyjne – MOGĄ ULEC ZMIANIE z różnych przyczyn technicznych niezależnych od Poznańskiego Centrum Świadczeń:

 • 03.08 – spłaty Świadczenia Rodzinne, Świadczenia Wychowawcze, Fundusz Alimentacyjny, Pomoc Materialna – łącznie do 31.07.2021
 • 05.08 – przekazy pocztowe Świadczenia Rodzinne, Świadczenia Wychowawcze, Fundusz Alimentacyjny
 • 06.08 – A-C przelewy i karta Świadczenia Rodzinne, Świadczenia Wychowawcze
 • 09.08 – przelewy i karta Dodatki Mieszkaniowe, Dodatki Energetyczne, Świadczenie Żłobkowe
 • 11.08 – D-G przelewy i karta Świadczenia Rodzinne, Świadczenia Wychowawcze
 • 12.08 – CZEKI Świadczenia Rodzinne, Świadczenia Wychowawcze, Fundusz Alimentacyjny

spłaty Świadczenia Rodzinne, Świadczenia Wychowawcze, Fundusz Alimentacyjny, Pomoc Materialna – łącznie do 31.07.2021

 • 13.08 – H-J przelewy i karta Świadczenia Rodzinne, Świadczenia Wychowawcze
 • 16.08 – K przelewy i karta Świadczenia Rodzinne, Świadczenia Wychowawcze

przelewy i karta Fundusz Alimentacyjny

 • 17.08 – L-N przelewy i karta Świadczenia Rodzinne, Świadczenia Wychowawcze
 • 18.08 – O-R przelewy i karta Świadczenia Rodzinne, Świadczenia Wychowawcze
 • 23.08 – S przelewy i karta Świadczenia Rodzinne, Świadczenia Wychowawcze
 • 24.08 – Ś-Ź przelewy i karta Świadczenia Rodzinne, Świadczenia Wychowawcze
 • 26.08 – spłaty Świadczenia Rodzinne, Świadczenia Wychowawcze, Fundusz Alimentacyjny, Pomoc Materialna – łącznie do 31.08.2021
 • 27.08 – spłaty Dodatki Mieszkaniowe, Dodatki Energetyczne – łącznie do 31.08.2021