Harmonogram wypłat w październiku 2021

Harmonogram wypłat świadczeń ZAPLANOWANYCH na Październik 2021:

Terminy wypłat są orientacyjne – MOGĄ ULEC ZMIANIE z różnych przyczyn technicznych niezależnych od Poznańskiego Centrum Świadczeń:

 • 01.10 – spłaty Świadczenia Rodzinne, Świadczenia Wychowawcze, Fundusz Alimentacyjny, Pomoc Materialna – łącznie do 30.09.2021
 • 05.10 – przekazy pocztowe Świadczenia Rodzinne, Świadczenia Wychowawcze, Fundusz Alimentacyjny
 • 07.10 – A-C przelewy i karta Świadczenia Rodzinne, Świadczenia Wychowawcze
 • 08.10 – przelewy i karta Dodatki Mieszkaniowe, Dodatki Energetyczne, Świadczenie Żłobkowe
 • 11.10 – D-G przelewy i karta Świadczenia Rodzinne, Świadczenia Wychowawcze
 • 12.10 – CZEKI Świadczenia Rodzinne, Świadczenia Wychowawcze, Fundusz Alimentacyjny

spłaty Świadczenia Rodzinne, Świadczenia Wychowawcze, Fundusz Alimentacyjny, Pomoc Materialna – łącznie do 30.09.2021

 • 13.10 – H-J przelewy i karta Świadczenia Rodzinne, Świadczenia Wychowawcze
 • 14.10 – K przelewy i karta Świadczenia Rodzinne, Świadczenia Wychowawcze

przelewy i karta Fundusz Alimentacyjny

 • 15.10 – L-N przelewy i karta Świadczenia Rodzinne, Świadczenia Wychowawcze
 • 18.10 – O-R przelewy i karta Świadczenia Rodzinne, Świadczenia Wychowawcze
 • 21.10 – S przelewy i karta Świadczenia Rodzinne, Świadczenia Wychowawcze
 • 22.10 – Ś-Ź przelewy i karta Świadczenia Rodzinne, Świadczenia Wychowawcze
 • 26.10 – spłaty Świadczenia Rodzinne, Świadczenia Wychowawcze, Fundusz Alimentacyjny, Pomoc Materialna – łącznie do 31.10.2021
 • 27.10 – spłaty Dodatki Mieszkaniowe, Dodatki Energetyczne – łącznie do 31.10.2021