Gdzie można się zgłosić z wnioskiem o przyznanie zasiłku szkolnego?

Wnioski o ustalenie uprawnień do zasiłku szkolnego dla osób zamieszkujących w Poznaniu przyjmuje Poznańskie Centrum Świadczeń.