Gdzie można się zgłosić z wnioskiem o przyznanie zasiłku rodzinnego z dodatkami?

Wnioski o ustalenie uprawnień do zasiłku rodzinnego z dodatkami dla osób zamieszkujących w Poznaniu przyjmuje Poznańskie Centrum Świadczeń.