Gdzie można się zgłosić z wnioskiem o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego?

Wnioski o ustalenie uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego dla osób zamieszkujących w Poznaniu przyjmuje Poznańskie Centrum Świadczeń.