Gdzie można się zgłosić z wnioskiem o przyznanie zasiłku dla opiekuna?

Wnioski o ustalenie uprawnień do zasiłku dla opiekuna dla osób zamieszkujących w Poznaniu przyjmuje Poznańskie Centrum Świadczeń.