Gdzie można się zgłosić z wnioskiem o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego?

Wnioski o ustalenie uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego dla osób zamieszkujących w Poznaniu przyjmuje Poznańskie Centrum Świadczeń.