Gdzie można się zgłosić z wnioskiem o przyznanie stypendium szkolnego?

Wnioski o ustalenie uprawnień do stypendium szkolnego  dla osób zamieszkujących w Poznaniu przyjmuje Poznańskie Centrum Świadczeń.