Gdzie można się zgłosić z wnioskiem o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego?

Wnioski o ustalenie uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego dla osób zamieszkujących w Poznaniu przyjmuje Poznańskie Centrum Świadczeń.