Gdzie można się zgłosić z wnioskiem o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka?

Wnioski o ustalenie uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka dla osób zamieszkujących w Poznaniu przyjmuje Poznańskie Centrum Świadczeń.