Gdzie można się zgłosić po wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny?

Wnioski o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny dla osób zamieszkujących w Poznaniu przyjmuje Poznańskie Centrum Świadczeń. Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek. Wniosek można przesłać także drogą elektroniczną za pomocą aktywnego formularza dostępnego na stronie internetowej Poznańskiego Centrum Świadczeń pod adresem :www.pcs-poznan.pl lub za pośrednictwem platformy e-Puap.