Gdzie można się zgłosić po wydanie Karty Rodziny Dużej?

Wnioski o wydanie Karty Rodziny Dużej przyjmuje Poznańskie Centrum Świadczeń. Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek. Wniosek można przesłać także droga elektroniczną za pomocą aktywnego formularza dostępnego na stronie internetowej Poznańskiego Centrum Świadczeń pod adresem:www.pcs-poznan.pl lub za pośrednictwem platformy e-PUAP.