Gdzie można się zgłosić po wydanie Karty Dużej Rodziny?

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny dla osób zamieszkujących w Poznaniu przyjmuje Poznańskie Centrum Świadczeń. Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.