FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA „CALI MALI”

10% zniżki na wszystkie działania Fundacji związane z działalnością statutową odpłatną: diagnozę, terapię, zajęcia indywidualne lub grupowe dla dzieci w wieku 0-3 lata.
Nie dotyczy szkoleń dla specjalistów organizowanych przez Fundację.

ul. Sławomira 43
61-063 Poznań
729 277 640
http://calimali.pl/