Ile czasu ma gmina na rozpatrzenie wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny?

Wniosek rozpatrywany jest niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Gmina po rozpatrzeniu wniosku zamawia wydruk Wielkopolskiej Karty Rodziny, a następnie czeka na dostarczenie gotowej Karty.

Jakie dokumenty należy przedłożyć ubiegając się o przyznanie Wielkopolskiej Karty Rodziny?

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności: w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość; w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia –oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce; w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej … Czytaj więcej