W jaki sposób mogę odebrać Kartę Rodziny Dużej?

Obiór Karty następuje w siedzibie Poznańskiego Centrum Świadczeń lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Ponadto uruchomiono usługę ,,Wygoda dla 3+ polegającą na dostarczeniu kart do miejsca zamieszkania rodziny wielodzietnej.

Co zrobić w przypadku zagubienia Karty Rodziny Dużej?

O fakcie utraty lub zniszczeniu Karty należy niezwłocznie poinformować Poznańskie Centrum Świadczeń .Aby otrzymać nową Kartę należy złożyć stosowny wniosek. Karta, której zniszczenie lub utrata zostały zgłoszone do Poznańskiego Centrum Świadczeń, podlega unieważnieniu.