Edukacja łączy miasta

Grafika przedstawia zrzut ekranu wykonany podczas spotkania online. Widać slajd z prezentacji oraz wizerunki osób biorących udział w spotkaniu

Gospodarzem 5. międzynarodowego spotkania w ramach unijnego projektu ON Board_ Connecting cities through Education (Łączenie miast przez edukację) jest Miasto Poznań. Z uwagi na sytuację epidemiczną spotkanie blisko 80 przedstawicieli unijnych miast odbywa się w formule online.

Celem spotkania jest wymiana wiedzy między członkami i członkiniami Sieci Edukacyjnej Jeżyce a partnerami projektu – przedstawicielami miast Viladecans z Hiszpanii, Nantes z Francji, Halmstad ze Szwecji, Albergaria z Portugalii oraz Tallina z Estonii.

Każde ze spotkań międzynarodowych jest poświęcone innej tematyce. W Poznaniu  rozmawiamy o aktywizowaniu uczniów do zabierania głosu w sprawach lokalnej edukacji oraz budowaniu ich mocnej pozycji i dawaniu głosu poprzez możliwość inicjowania i realizowania projektów szkolnych. Przyjrzymy się ich motywacjom i potrzebom w stawaniu się zaangażowanymi obywatelami. Dobre praktyki wzmacniania pozycji dzieci i młodzieży w edukacyjnych działaniach pokażemy przez pryzmat Młodzieżowej Rady Jeżyków, Studenckiego Funduszu Samorządowego i Młodzieżowej Rady Miejskiej Poznania. Drugą grupą, której poświęcimy naszą uwagę, będą rodzice i ich moc wpływania oraz angażowania się w lokalną edukację. Korzyści, które wiążą się z wysokim stopniem uczestnictwa rodzin w życiu szkolnym i aktywnym działaniem rodziców na rzecz działań proedukacyjnych, przedstawimy na przykładzie szkolnych Rad Rodziców oraz Centrum Inicjatyw Lokalnych.

Zdjęcie pokazuje zrzut ekranu wykonany pod czas spotkania. na pierwszym planie widać jedną z uczestniczek, pod jej zdjęciem widać innych uczestników oraz imiona i nazwiska osób uczestniczących w spotkaniu online

Funkcję koordynatora prac projektowych pełni Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej, któremu wsparcia udziela Wydział Oświaty.

W spotkaniu udział bierze również PCŚ – Centrum Inicjatyw Rodzinnych, którego Dyrektor – Pani Urszula Mańkowska zaprezentuje działalność Centrum oraz Fundacja Instytut Rozwoju Aktywności z projektem „Korki w Mieście”.

Na zdjęciu znajduje się Pani Urszula Mańkowska - Zastępca Dyrektora PCŚ ds. Zarządzania Centrum Inicjatyw Rodzinnych, która siedzi przy stole, pracuje na laptopie. W tle widać roll-up CIR i świecącą lampę

Więcej informacji o projekcie On Board znajdziecie na stronach: