Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy przeznaczoną dla spełniających łącznie poniższe trzy warunki osób:

  • posiadających tytuł prawny do lokalu;
  • spełniających kryterium dochodowe;
  • zamieszkujących lokale mieszkalne spełniające kryterium metrażowe.

więcej