Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Poznańskiego Centrum Świadczeń Poznańskie Centrum Świadczeń zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Poznańskiego Centrum Świadczeń. Data publikacji strony internetowej: 2018-06-03 Data ostatniej istotnej … Czytaj więcej