Defibrylator AED

Poznańskie Centrum Świadczeń w celu polepszenia warunków bezpieczeństwa klientów, zakupiło defibrylator AED. Defibrylator AED jest specjalistycznym urządzeniem działającym poprzez wyładowanie elektryczne, którego zadaniem jest przywrócenie sercu właściwego rytmu. Defibrylator AED wyposażony jest w instrukcję głosową i skonstruowany na tyle intuicyjnie, że może być obsługiwany po podstawowym przeszkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy, nawet przez osoby nie mające uprawnień do prowadzenia medycznych działań ratowniczych.

Urządzenie samo monitoruje stan poszkodowanego i ułatwia prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej Defibrylator AED zlokalizowany jest w Sekretariacie Poznańskiego Centrum Świadczeń (I piętro).

W razie potrzeby Centrum służy pomocą, w poniedziałki w godzinach urzędowania.